زدن - Tradekam Import / Export

منو
Menü
منو
Go to content

:اطلاعات تماس ناشر
.................................................. ..................................................
Tradekam شرکت بازرگانی

جواد کامران امیری
:تلفن
004917696155004:آلمان
ایران: 00989135003592

kamran@tradekam.de:پست الکترونیکی
www.tradekam.de:وب

شماره و کد مالیاتی:  ۵۱۲۲۹/۲۱۷٥٤

:مسئولیت محتوا
محتویات صفحات ما با دقت زیادی ایجاد شده
.با این وجود، ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال دقت، کامل بودن و یا به موقع بودن محتویات را نداریم
.تمام اطلاعات ضروری نیست
.برای پیوندهایی از سایر ارائه دهندگان، ما مسئولیتی نداریم


:حریم خصوصی

استفاده از وب سایت ما بدون ارائه اطلاعات شخصی امکان پذیر است. هنگام تماس با ارائه دهنده، ما حق ذخیرهٔ اطلاعات کاربر به منظور پردازش درخواست را داریم. این اطلاعات بدون رضایت صریح تماس گیرنده به اشخاص ثالث اعلام نخواهد شد

لطفا توجه داشته باشید که انتقال داده ها از طریق اینترنت (مثلا ارتباط با ایمیل) ممکن است آسیب پذیری های امنیتی داشته باشد. حفاظت کامل از داده ها از دسترسی توسط اشخاص ثالث امکان پذیر نیست. ما به طور قطع با استفاده از اطلاعات تماس شخص ثالث توسط ما با هدف ارسال تبلیغات ناخواسته یا ایمیل های اسپم مخالف هستیم

.هرگونه استفاده از مطالب و یا عکسهای این وبسایت بدون اطلاع ناشر، میتواند پیگرد قانونی به همراه داشته باشدDonec commodo sapien
et dapibus consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
پاسخ ایران
Back to content